Aanmelden lidmaatschap

  Registratie Formulier
  1. EmailTelefoon/Mobiel
   1. Status:

    Gym-reflexx is een niet gesubsidieerd particulier instituut voor recreatie en sport, opgericht 10-03-2015 en is ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Arnhem onder Nummer:62832921.

   2. Bevoegdheden:

    Gym-Reflexx heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zoveel noodzakelijk, als gemachtigde voor en namens de in het instituut werkzaam zijnde leerkrachten-ondernemers.

   3. Cursisten:

    Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met Gym-Relfexx en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor de minimale tijdensduur van Drie(3) Cursusmaanden.

  2. A: Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.
   B: Per email en/of telefonische aan-of afmeldingen worden op grond van het persoonlijk aangaan en bij afmelding door het opeisen van een overeenkomst, waarbij persoonlijk aanwezig zijn noodzakelijk is, niet in behandeling genomen.
 • Bovengenoemde cursisgelden zijn per vooruitbetaling in de eerste of laatste week van iedere maand. Cursusgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd, waarvan tijdige aankondiging voor de cursisten via de publicatieborden in het instituut. Betaling ineens of door middel van automatische incasso via bank of giro aan Gym-Reflexx. Geen rekeningen worden verzonden maar slechts eenmaal een herrinering, verhoogd met €4,50 aan administratiekosten in geval van achterstand in betaling, waarvan gebonden een uiterlijke betalingstermij van tien(10) dagen, NL29RABO0300667426.

  “ The fight is won or lost far away from witnesses – behind the lines, in the gym, and out there on the road, long before I dance under those lights. ”

  MUHAMMAD ALI • QUOTE OF THE DAY

  Achieve Your Fitness Goals

  Flexible membership packages to suit all levels of training to help achieve your fitness goals

  WORD LID